Wat zijn Chakra’s

 

Het woord chakra komt uit het oude Sanskriet en betekent ‘wiel van licht’ en verwijst naar
 een draaikolk van energie. Dit is energie die niet zichtbaar is, maar wel degelijk uit de aarde
omhoog stroomt (magnetische energie) en uit de kosmos naar beneden stroomt (elektrische energie).
Via ons stuitchakra en ons kruinchakra komt deze energie in onze energie centra’s
 (chakra’s) Deze chakra’s (wielen) die uit beide krachten ontstaan is, bewegen zich voortdurend in cirkels en stimuleren onze levenskracht. 

Chakra’s zijn dus niet zichtbare centra die voortdurend actief zijn, of we ons ervan bewust
zijn of niet. Eigenlijk behoren ze tot ons fysieke lichaam maar worden fijnstoffelijke lichamen
 genoemd. Ze zijn niet fysiek, ze bevinden zich in het energielichaam dat de etherische laag
heet. Dit is de laag die het dichts bij de lichamelijke laag ligt,
de aura genaamd (hier kom ik later op terug). 

In oude geschriften maakt men melding van 88.000 chakra’s. Dit betekent dat er nauwelijks
 een punt in ons lichaam is dat geen chakra bevat en dat er dus overal in ons lichaam energie
 wordt opgenomen, omgezet en doorgegeven. 

De belangrijkste chakra’s zijn de zeven hoofdchakra’s die langs een verticale as door ons
 lichaam lopen. Deze zijn heel belangrijk voor het functioneren van de meest fundamentele en
wezenlijke aspecten van lichaam, geest en ziel van de mens.
De chakra’s lopen vanaf onze stuit naar onze kruin. Vanaf de ruggengraat geleiden ze de
 energie zowel naar voren als naar achteren in een draaiende beweging. Bij de vrouw begint
 de draairichting linksom en bij de man rechtsom.
Zo verbindt onze wortelchakra ons met aarde energie (shakti) en verbindt onze
 kruin onze goddelijke energie (shiva) hier tussen bevinden zich nog vanaf het
 wortelchakra het heiligbeenchakra, de zonnevlecht, het hartchakra, de keelchakra, het voorhoofd chakra. 

De drie laagste chakra’s staan bekend als vrouwelijk omdat ze voornamelijk ontvangen en de
 bovenste vier zijn mannelijk omdat ze primair bezig zijn met het afgeven van energie in de
 vorm van liefde, communicatie, gezonde houdingen en innerlijke reflectie. 

We kunnen de chakra’s ook zien als antennes, ze verbinden ons met gebeurtenissen in de
 wereld en met de natuur en het hele universum. We kunnen de chakra’s daarom ook zien als
 fijnstoffelijke zintuigen: zonder de chakra’s kunnen we geen energie ontvangen of het nu
 energie uit de kosmos is of energie uit de aarde of van u als medemens. Dit kan bewust
gebeuren vanuit onze chakra’s maar dit gebeurt ook onbewust, want met deze energie kunnen
 we ook de atmosfeer in onze omgeving veranderen. Denkt u maar eens aan de momenten dat
 u aan iemand denkt en even later gaat de telefoon en die persoon aan wie u zojuist dacht belt
u op. Komt het wel eens in u op dat dit ook een vorm is van energie die u ontvangt of uitzendt! 

Laten we maar zuinig zijn op ons lichaam met al wat er in herbergt want wij weten nog maar
 half wat wij allemaal met ons fysieke lichaam of geestelijke en lichamelijke kunnen en als wij
 dit besef wel hadden zouden wij heel anders met ons lichaam omgaan, want er is geen ander
 wezen op aarde die de intelligentie heeft, die wij tot onze beschikking hebben. 

Energie is iets wonderbaarlijks. We kunnen energie niet waarnemen met onze gewone
zintuigen (ruiken, horen zien, voelen, proeven) en toch is er een manier om ons er van bewust
te worden. Denk maar eens aan de radiator onder de vensterbank met daarop een plant
waarvan de bladeren bewegen door de warmte of als je op een warme zomerdag naar het
asfalt kijkt en je ziet de trillingen die eruit opstijgen. Zo zou je je een
 beeld kunnen vormen van energie.
 

 

FOTO CHAKRA'S