Voor wie

 

Voor iedereen die aan zich zelf wil werken is hypnotherapie geschikt. Het maakt dan ook niet uit
voor of met welk probleem of klacht je komt, met uitzondering van psychotische en ernstige
 depressief cliënten. Hier wordt in het algemeen geen hypnotherapie toegepast.

Bij twijfel kunt je natuurlijk altijd contact met mij opnemen. 

De beslissing nemen om in therapie te gaan is de éérste en vaak ook de moeilijkste stap. Ook
hier is het meestal het verlangen om te veranderen, omdat de klacht(en) u hinderen in het
 dagelijks leven. Dit is vaak de voornaamste drijfveer omdat u vaak zo niet meer verder wil.
Keuzes maken kunnen we elke minuut van de dag.
 

We zijn hier niets voor niets op deze aarde elke dag krijgen we weer de kans om aan ons zelf te
werken door datgene wat we spiegelen aan een ander of gespiegeld krijgen van de mens, dier en
de natuur om ons heen.
 Veranderen  doen we door in het hier en nu te zijn en onze emoties onder ogen te zien. Maar
daar is moed voor nodig, vaak willen we het niet voelen, zien, of horen  en negeren we deze
gevoelens. We kunnen het niet elke keer maar weer wegstoppen  want terug komen zal het
 zeker. Misschien de volgende keer op een andere manier. 

Durf te zijn wie je in de kern van je wezen bent, want dat is bij iedereen LIEFDE.