Waar staat het logo voor:

 

De reden waarom ik dit logo heb uitgekozenen en de betekenis ervan.

 

Wij zijn allemaal een deeltje van God. Dus hebben we de Gods vonk in ons en
 dat deel is de alles omvattende liefde die in ieder van ons is, elk mens op deze
 aarde komt voort uit deze bron. Of we nu katholiek, protestant, dominee, pastoor
 of  moordenaar zijn. In de kern zijn we allemaal gelijk.

 

Het onderste figuurtje is mens op aarde, en het witte figuurtje er boven staat
 voor het hogere Zelf. En het symbooltje er tussen is het onbewuste of de ziel
 (Ziel is de bron van hoger weten Carl.G. Jung) daar zijn we in contact mee als
 we naar onze binnenwereld toe gericht zijn, en niet naar de
 buitenwereld. De wereld van uiterlijke schijn en ilusie.

 

In ons hogere Zelf liggen al onze herinneringen opgeslagen wat we door de
levens heen hebben geleerd. Via het onbewuste kunnen we bij deze
herinneringen komen. We kunnen hier in allerlei vormen mee in contact komen,
o.a. hypnotherapie en meditatie .

 

Bovenstaande verwoordt hoe dit, gebaseerd op eigen ervaring, mijn waarheid is
 geworden. De woordkeus is dan ook persoonlijk gebonden. Uiteraard zoekt
ieder hierin zijn eigen weg en gebruik jij de woorden die bij jou passen. Maar in
 ‘Essentie’ bedoelen we hetzelfde, of we het nu God noemen of de bron, de kern,
 of een andere (door jouw gekozen) omschrijving.

 

Alle liefs op jouw weg.

 

Harry Verboom